boerderij op landgoed

Boerderij Buitengewoon staat op het Landgoed Tongeren op de Veluwe met al zijn prachtige natuur. Om ons heen zien we dan ook regelmatig reeën, edelherten, dassen en ander wild. Het is een oud  familie landgoed, wat al is ontstaan in de 18e eeuw. Toen werden hier in Tongeren ook al schapen en varkens gehouden.

Het landgoed van nu is 505 hectare groot en bestaat uit circa 120 ha landbouwgrond, de rest is bos en heide. Het bos heeft een FSC keurmerk. (www.landgoedtongeren.nl)

Een stukje geschiedenis

De burgemeester van Harderwijk, Nicolaas Wilhelm de Meester, was in de 18e eeuw eigenaar van vijf boerderijen en een hoeveelheid land in Tongeren. Na zijn overlijden erfden zijn dochter en haar man Jan Hendrik Rauwenhoff in 1768 dit Tongerense bezit. Rauwenhoff was schepen en later burgemeester in Elburg. Het duurde niet lang of het echtpaar raakte in de ban van Tongeren en kochten er nog twee boerderijen bij. Rauwenhoff liet lanen aanleggen, bomen planten en hij ontwierp een begraafplaats, die nog steeds als familiebegraafplaats dienst doet. Zo ontstond het landgoed.

Zijn kleinzoon Jan Hendrik, koopman in Amsterdam, werd uiteindelijk eigenaar van het gehele bezit. Hij trouwde in 1825 met Anna en kregen samen vier kinderen. Jan Hendrik overleed in 1833 en Charles le Chevalier, vriend van de familie, werd toeziend voogd van de kinderen. Hij was eveneens koopman in Amsterdam en 3 jaar later trouwde hij met Anna en nam het beheer van Tongeren op zich. Vanuit Amsterdam bestuurde hij het bezit met overgave, in Tongeren geassisteerd door twee opzichters. Le Chevalier kocht enkele boerderijen, liet er twee bouwen en kocht een grote hoeveelheid heidegrond van de gemeente. Hij spande zich in om de boeren van deze arme zandgronden een beter bestaan te geven. Daartoe nam hij veel proeven met mest en nieuwe gewassen, liet het Tongerense veen ontginnen tot weidegrond en legde bossen aan op de aangekochte heidegrond. Hij stichtte een school voor de kinderen van Tongeren en omgeving, die in 1868 werd geopend.

Na zijn dood in 1881 ging het beheer over naar zijn stiefkinderen. Zij richtten in 1907 de Naamloze Vennootschap “Maatschappij tot Exploitatie van het landgoed Tongeren onder Epe” op. De aandeelhouders van de huidige BV Landgoed Tongeren zijn allen afstammelingen van deze familie.