Onze boerderij

Boerderij Buitengewoon is een biologische zorgboerderij op Landgoed Tongeren, een oud familie landgoed gelegen op de Veluwe. De zorgboerderij biedt een dagbestedingsplek aan mensen met een zorg- of re-integratievraag. Op de boerderij worden kalveren gehouden, lopen een aantal schapen, ezels, pony’s en nog wat andere kleine dieren.

Boerderij Buitengewoon is in 2014 gebouwd. Het is nu een dependance van Weerribben Zuivel, gelegen in het plaatsje Nederland, in natuurpark Weerribben/Wieden. Op de hoofdlocatie in De Weerribben worden de koeien gemolken. De kalfjes van deze koeien komen naar boerderij Buitengewoon als ze geen melk meer nodig hebben. Dat is op de leeftijd van twee à drie maand. De kalveren blijven ruim een jaar op boerderij Buitengewoon. Daarna gaan ze terug naar de Weerribben om drachtig te worden en na 9 maanden zelf een kalf te krijgen.Biologische landbouw

Boerderij Buitengewoon is een biologische boerderij. Ook het moederbedrijf in de Weerribben is biologisch. Een biologisch bedrijf houdt rekening met de dieren, de mensen en het milieu. Een biologisch bedrijf moet dan ook aan bepaalde (milieu)eisen voldoen:

• Er wordt veel aandacht besteed aan het welzijn van het vee. Op Boerderij Buitengewoon kunnen de kalveren zelf kiezen of ze binnen willen blijven of naar buiten willen, tenminste als het weer en de bodem dit toelaten.
• Melkkoeien moeten minimaal 120 dagen per jaar naar buiten.
• Er mogen niet meer dan 2 koeien per ha gehouden worden.
• Veevoeding moet voor 90% van biologische herkomst zijn.
• Koeien mogen maar een bepaalde hoeveelheid krachtvoer hebben.
• Bij voorkeur moet het voer op het eigen bedrijf verbouwd worden.
• Om het land gezond en vruchtbaar te houden moet de boer organische mest gebruiken. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan.
• Hormonen en bepaalde diergeneesmiddelen mogen niet gebruikt worden. Antibiotica is maar beperkt toegestaan.
• Genetische modificatie van zowel gewassen als vee is ook niet toegestaan.
• Bij de bereiding van biologische producten mogen geen geur-, kleur- en smaakstoffen en/of conserveringsmiddelen gebruikt worden. Ook toevoegmiddelen, zoals bijvoorbeeld fruit, moeten van biologische herkomst zijn.

Skal nummer 006756Geschiedenis

Boerderij Buitengewoon staat op het Landgoed Tongeren op de Veluwe met al zijn prachtige natuur. Om ons heen zien we dan ook regelmatig reeën, edelherten, dassen en ander wild. Het is een oud familie landgoed, wat al is ontstaan in de 18e eeuw. Toen werden hier in Tongeren ook al schapen en varkens gehouden.

Het landgoed van nu is 505 hectare groot en bestaat uit circa 120 ha landbouwgrond, de rest is bos en heide. Het bos heeft een FSC keurmerk. (www.landgoedtongeren.nl)


Een stukje geschiedenis:

De burgemeester van Harderwijk, Nicolaas Wilhelm de Meester, was in de 18e eeuw eigenaar van vijf boerderijen en een hoeveelheid land in Tongeren. Na zijn overlijden erfden zijn dochter en haar man Jan Hendrik Rauwenhoff in 1768 dit Tongerense bezit. Rauwenhoff was schepen en later burgemeester in Elburg. Het duurde niet lang of het echtpaar raakte in de ban van Tongeren en kochten er nog twee boerderijen bij. Rauwenhoff liet lanen aanleggen, bomen planten en hij ontwierp een begraafplaats, die nog steeds als familiebegraafplaats dienst doet. Zo ontstond het landgoed.

Zijn kleinzoon Jan Hendrik, koopman in Amsterdam, werd uiteindelijk eigenaar van het gehele bezit. Hij trouwde in 1825 met Anna en ze kregen samen vier kinderen. Jan Hendrik overleed in 1833 en Charles le Chevalier, vriend van de familie, werd toeziend voogd van de kinderen. Hij was eveneens koopman in Amsterdam en 3 jaar later trouwde hij met Anna en nam het beheer van Tongeren op zich. Vanuit Amsterdam bestuurde hij het bezit met overgave, in Tongeren geassisteerd door twee opzichters. Le Chevalier kocht enkele boerderijen, liet er twee bouwen en kocht een grote hoeveelheid heidegrond van de gemeente. Hij spande zich in om de boeren van deze arme zandgronden een beter bestaan te geven. Daartoe nam hij veel proeven met mest en nieuwe gewassen, liet het Tongerense veen ontginnen tot weidegrond en legde bossen aan op de aangekochte heidegrond. Hij stichtte een school voor de kinderen van Tongeren en omgeving, die in 1868 werd geopend.

Na zijn dood in 1881 ging het beheer over naar zijn stiefkinderen. Zij richtten in 1907 de Naamloze Vennootschap “Maatschappij tot Exploitatie van het landgoed Tongeren onder Epe” op. De aandeelhouders van de huidige BV Landgoed Tongeren zijn allen afstammelingen van deze familie.